Bertotovské akcie - kto by ich nepoznal? Za posledné roky sa v tejto obci udiali mnohé perfektné podujatia. Zakaždým ich zorganizoval tím nadšených dobrovoľníkov, ktorí pretransformovali svoje nápady, svoje úsilie a prácu do zaujímavého výsledku. Nie vždy to bolo jednoduché, nie vždy to išlo bez problémov. Ale vždy sa s nimi dokázali vysporiadať a bertotovčania (no nie len oni) tieto akcie vždy radi navštevovali. Chýr o týchto podujatiach dávno prekročil hranice obce. A tak na Deň matiek, Juliáles, Športový deň, Stavanie májov, Mikulášsku nádielku, či Bertotovské fašiangy prichádza zakaždým aj dosť zvedavcov z iných obcí, či miest. Všetky tieto akcie majú jedného spoločného menovateľa - rozdávať radosť a dobrú náladu tým ostatným. Táto veta sa stala mottom, ktoré sa pri každej jednej z týchto akcií vždy podarilo naplniť. A na tomto mieste je pripravený malý fotoprehľad z tých najúspešnejších.
 
 
naspäť na hlavnú stranu