Autobusová doprava podľa posledných úprav SAD Prešov a. s.:
 
 

Z BERTOTOVIEC DO PREŠOVA (autobusová stanica):

 
 
4,43 4,49 5,20 5,35 5,57 6,04 6,40 6,50 6,59 7,04
 
7,10 7,32 7,35 7,41 7,45 8,10 9,53 11,05 12,24 12,44
 
12,56 13,09 13,52 13,55 14,00 14,35 15,04 15,36 15,57 16,05
 
16,26 16,41 17,35 19,05 21,10          
 
 

Z PREŠOVA (autobusová stanica) DO BERTOTOVIEC:

 
 
5,25 5,45 6,10 6,15 6,55 7,05 8,00 9,00 10,10 10,45
 
11,10 11,20 11,25 12,35 12,47 12,55 14,10 14,40 15,10 15,25
 
15,55 16,20 16,25 16,30 16,50 17,30 17,45 18,45 18,50 19,40
 
22,35                  
 
 

Z BERTOTOVIEC DO SABINOVA:

 
 
10,23 17,24                
 
 

Vysvetlivky:
x - premáva v pracovných dňoch
+ - premáva v dňoch pracovného voľna
R - diaľková linka
6 - premáva v sobotu
7 - premáva v nedeľu

 
naspäť