Brežinka je bertotovský, detský folklórny súbor, ktorého história je tiež veľmi krátka. Vznikol súbežne s mužským speváckym súborom Brežina vo februári 2003. Združuje chlapcov a dievčatá vo veku od 8 do 11 rokov. Zakladajúcou členkou a umeleckou vedúcou Brežinky je Juliána Stašiková, kedysi aktívna tanečníčka prešovského tanečného súboru Rozmarija.
Premiérové vystúpenie Brežinky sa konalo taktiež na sviatok Dňa matiek v roku 2003. Bertotovské mamičky teda šili kroje nielen pre chlapov -spevákov, ale aj pre bertotovský dorast. Našťastie všetko načas stihli a tak sa na slávnosti mohli poprvýkrát vytiahnuť nielen chlapi ale aj mládežníci.
Brežinka potom vystupovala na otváraní letnej sezóny v Lipovciach a tiež pri stavaní májov v Bertotovciach.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
naspäť