Kultúrny a športový život obce sa odvíja od viacerých faktorov. Medzi tie najdôležitejšie určite patrí tradícia, dostatok záujemcov o činnosť v jednotlivých zložkách a v dnešnej dobe asi najdôležitejšie - aspoň minimálne finančné krytie nákladov na ich činnosť. Medzi tradičné bertotovské zložky môžeme smelo zaradiť Futbalový klub a Dobrovoľný požiarny zbor. V ich radoch sa už strieda ďalšia generácia a ak im nadšenie vydrží, tak určite prežijú ďalšie desaťročia. V trochu inej situácii (z hľadiska tradície) sa nachádzajú dve jediné kultúrne bertotovské telesá - spevácky súbor Brežina a Detský folklórny súbor Brežinka. Existujú pomerne krátku dobu a až čas ukáže, či sa tiež zaradia k dlhoročnej bertotovskej tradícii.
 
 
naspäť