Dobrovoľný požiarny zbor v Bertotovciach tvorí 50-členný kolektív. Zaraďuje sa medzi najlepšie v okrese Prešov. DPZ v Bertotovciach bol založený v roku 1930 a mal 14 členov. Takže v tomto roku oslavuje 75. výročie od svojho vzniku. Počas týchto rokov sa v ňom vymenilo veľa členov, veľa dobrých funkcionárov, ktorí boli ochotní túto dobrovoľnú organizáciu viesť. Medzi tých najznámejších patria: Ján Kopčik, Jozef Jurek, Anton Jurek, Štefan Stašik, Martin Centko a ďalší členovia.
 
  Títo starí ale dobrí požiarnici ukázali a odovzdali svoje skúsenosti mladším, aby mohli ďalej zabezpečovať požiarnu ochranu.
Dnešný predseda Ján Jurek a veliteľ Jozef Stašik sa snažia viesť tento kolektív čo najlepšie, čoho dôkazom sú aj výsledky, ktoré sa im podarilo dosiahnuť na viacerých súťažiach v rámci šarišského regiónu i na krajskej súťaži v Bardejove, kde bertotovčania získali krásne 3. miesto.
Bertotovskí požiarnici sa zúčastňujú nielen na súťažiach ale aj pri veľkých požiaroch (naposledy pri veľkom požiari v ŠM v Bertotovciach), kde ukázali, že sú naozaj vždy pripravení.
Počas posledných rokov požiarnici pomáhali odstraňovať škody, ktoré v Bertotovciach spôsobili záplavy.
 
  Staré fotografie
 
 
naspäť