Na tomto mieste sa budú objavovať zaujímavosti a aktuality z našej obce, ktoré mapujú súčasný život, alebo sa spájajú s minulosťou a je vhodné pripomenúť si ich práve tu:
 
 
Výsledky komunálnych volieb
  VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ DŇA 15. 11. 2014 V OBCI BERTOTOVCE


Počet platných hlasov pre kandidátov na funkciu starostu obce:

1. Ing. Pavel KOPČÍK 139

2. Ing. František MARINICA 145

Počet platných hlasov pre kandidátov na funkciu starostu obce:

Za starostu obce bol zvolený Ing. František Marinica.


Počet platných hlasov pre kandidátov na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva:


1. Ľubomír ANDREÁNSKY 167
2. Ján JUREK 134
3. Ján CENTKO ml. 129
4. Ing. Helena LACKOVÁ 127
5. Viera GERMUŠKOVÁ 125


6. Stanislav SPIŠÁK 123
7. Marko VERBOVSKÝ 118
8. Peter KACVINSKÝ 84
9. Peter VAŠKO 84
10. Mária KUBEKOVÁ 72
11. Ing. Martin TOPOR 51


ÚČASŤ NA VOĽBÁCH: 74,5 %

Spracovala: Eva Hricová, zapisovateľka OVK Bertotovce.

 
 
 
naspäť