Prvá písomná zmienka: v roku 1320
 
 
Nadmorská výška: 419 m nad morom
 
 
Katastrálna výmera 849 ha
 
 
Z toho požnohosp. pôda: 554 ha
 
 
Z toho orná pôda: 370 ha
 
 
Lesná pôda: 215 ha
 
 
Počet obyvatežov 485
 
 
naspä