Zásady odmeňovania poslancov OcZ a volených orgánov obce Bertotovce (18. 3. 2019)

  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bertotovce (18. 3. 2019)
  Smernica pre vedenie pokladne a pokladničnej agendy obce Bertotovce č. 1/2019 (18. 3. 2019)
   

 

 
 
naspä