Pohľad na obecný úrad
 
  Obecný úrad v Bertotovciach sa nachádza v strede obce na malom námestí v budove kultúrneho domu. Toto priestranstvo sa často stáva dejiskom rôznych športových, či kultúrnych akcií, ktoré obec organizuje. Budova je akousi multifunkčnou stavbou. V dolných priestoroch budovy je samotný obecný úrad a ambulancia lekárky, na vyššom poschodí je kultúrna sála a knižnica.
 
  Táto budova bola postavená v roku 1980 v Akcii Z. Obecný úrad dovtedy sídlil v starom klasicistickom kaštieli uprostred obce. Dnes sa tento kaštieľ nachádza v zlom a značne schátralom stave a čaká na svoju obnovu. Súčasný obecný úrad teda sídli 25 rokov v budove kultúrneho domu. V roku 2005 sa konala rekonštrukcia priestorov obecného úradu, ktorý tým vymenil svoj starý vzhľad za nové príjemné, reprezentačné prostredie.
 
  Obecný úrad je sídlom starostu a obecného zastupiteľstva. Na tomto mieste uvádzame prehľad starostov od roku 1994:
 
1994-1998
Ing. František Marinica
 
1998-2002
Ing. Martin Topor
 
2002-2006
Ing. František Marinica
 
2006-2010
Ing. František Marinica
 
2010-2014
Ing. František Marinica
 
2014-2018
Ing. František Marinica
 
2018-2022
Anton Leššo
 
 
naspäť