Návrh rozpočtu obce na roky 2015-2017
 
  Všeobecne-záväzné nariadenie č. 04/2016
 
  Záverečný účet obce za rok 2015
 
  Výročná správa obce za rok 2015
 
  Všeobecne-záväzné nariadenie č. 01/2017
 
  Všeobecne-záväzné nariadenie č. 02/2017
 
  Všeobecne-záväzné nariadenie č. 03/2017
 
  Harmonogram vývozu odpadu na rok 2017
 
  Záverečný účet obce za rok 2016 (12. 6. 2017)
 
  Výberové konanie na kontrolóra obce (7. 8. 2017)
 
  Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018
 
  Záverečný účet obce za rok 2017 (26. 5. 2018)
 
  Sadzobník správnych poplatkov od 1. 1. 2018 (5. 6. 2018)
 
  Informácia pre voliča (17. 7. 2018)
 
  Oznam k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018 (6. 9. 2018)
 
  Zoznam zareg. kandidátov na poslancov OZ (2. 10. 2018)
 
  Zoznam zareg. kandidátov pre voľbu na starostu (2. 10. 2018)
 
  Informácie o spracúvaní osobných údajov (7. 11. 2018)
 
  Návrh rozpočtu na rok 2019 (12. 12. 2018)
 
  Hlavný kontrolór obce - výberové konanie (17. 12. 2018)
 
  Pozvánka na 2. riadne zasadnutie OZ (22. 12. 2018)
 
 
naspäť