Pozvánka na 1. krízovú schôdzu OZ (9. 1. 2019)
 
  Zvozový kalendár ENVI-GEOS - komunálny odpad (10. 1. 2019)
 
  Zvozový kalendár KOSIT - triedený zber (10. 1. 2019)
 
 

Oznámenie o vyplácaní náhrady za užívanie poľovných pozemkov
poľovného revíru JALTA - v
erejná vyhláška (14. 1. 2019)

 
  Pozvánka na 3. riadne zasadnutie OZ (24. 1. 2019)
 
  Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov - informácia o čipovaní psov a chove ošípaných (28. 1. 2019)
 
  Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu (28. 1. 2019)
 
  Postup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu (28. 1. 2019)
 
  Postup registrácie chovov - Príloha č. 1 (28. 1. 2019)
 
  Postup registrácie chovov - Príloha č. 2 (28. 1. 2019)
 
  Nový zvozový kalendár 2019 platný od 1. 02. 2019 (1. 2. 2019)
 
  Oznámenie o uložení zásielky - Voľby do európskeho parlamentu (6. 2. 2019)
 
  Ochrana lesov a prírody pred požiarmi (5. 3. 2019)
 
  Pozvánka na 4. zasadnutie OZ (13. 3. 2019)
 
  Pozvánka na verejnú schôdzu občanov obce Bertotovce dňa 22. 03. 2019 o 17,00h. (19. 3. 2019)
 
  Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácií výrubov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky (19. 3. 2019)
 
  Pozvánka na 5. zasadnutie OZ (29. 3. 2019)
 
  VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy v Bertotovciach (24. 4. 2019)
 
  Deň matiek - pozvánka (9. 5. 2019)
 
  Pozvánka na 6. zasadnutie OZ (12. 5. 2019)
 
 
naspäť