Anton Leššo
 

 

starosta obce Bertotovce
 
 

Lucia Čechová
 

 

ekonómka Obecného úradu
 
 
naspäť