Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - voľby prezidenta 2019 (14. 1. 2019)
 
  Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu na voľby prezidenta SR (22. 1. 2019)
 
  Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a
náhradníka do okrskovej volebnej komisie (31. 1. 2019)
 
  Voľby prezidenta SR - e-mail na doručovanie žiadosti o hlasovacie preukazy (11. 2. 2019)
 
  Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu - príloha 1 (11. 2. 2019)
 
  Kandidáti na voľbu prezidenta SR v roku 2019 (25. 2. 2019)
 
 
naspäť