Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia
 
  Závery ustanovujúceho zasadnutia
 
  Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia OZ
 
  Závery 1. riadneho zasadnutia
 
  Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia OZ
 
  Závery 2. riadneho zasadnutia
 
  Zápisnica z 1. krízového zasadnutia OZ
 
  Závery 1. krízového zasadnutia OZ
 
  Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia OZ
 
  Závery 3. riadneho zasadnutia OZ
 
  Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia OZ
 
  Závery 4. riadneho zasadnutia OZ
 
 

Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia OZ

 
  Závery 5. riadneho zasadnutia OZ
 
 
naspä