Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia
 
  Závery ustanovujúceho zasadnutia
 
  Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia OZ
 
  Závery 1. riadneho zasadnutia
 
  Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia OZ
 
  Závery 2. riadneho zasadnutia
 
  Zápisnica z 1. krízového zasadnutia OZ
 
  Závery 1. krízového zasadnutia OZ
 
  Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia OZ
 
  Závery 3. riadneho zasadnutia OZ
 
  Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia OZ
 
  Závery 4. riadneho zasadnutia OZ
 
  Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia OZ
 
  Závery 5. riadneho zasadnutia OZ
 
  Zápisnica zo 6. riadneho zasadnutia OZ
 
  Závery 6. riadneho zasadnutia OZ
 
  Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia OZ
 
  Závery 7. riadneho zasadnutia OZ
 
 
naspä