Kúpna zmluva č. 30201 (12. 7. 2011)
Zmluva o poskytnutí nenávr. fin príspevku zo dňa 22. 7. 2011
Záložná zmluva č. 707/550/2011 - OcÚ a ŠFRB (8. 8. 2011)
Zmluva o dielo - Zberný dvor (2. 9. 2011)
 
 
naspäť