Záložná zmluva č. 707 zo dňa 16. 7. 2012
Zmluva o dielo č. 1/2012 (6. 6. 2012)
Zmluva o dielo (16. 8. 2012)
Zmluva o dielo č. 5/2012 (1. 10. 2012)
Návrh na uzatv. zmluvy o posk. el. bankovníctva (22. 10. 2012)
Zmluva o bežnom účte (22. 10. 2012)
Zmluva o Municipálnom úvere - č. 40/029/12 (6. 11. 2012)
Municipálny úver - Univerzál zmluva č. 40/030/12 (6. 11. 2012)
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál (6. 11. 2012)
 
 
naspäť