Zmluva o sprostredkovaní (7. 1. 1014)
Zmluva o posk. nenávr. fin. príspevku č. 4500051 (16. 1. 2014)
Dodatok k zmluve č. 4500031 (19. 2. 2014)
Dohoda č. 84 (19. 2. 2014)
Stavebné povolenie (15. 3. 2014)
Zmluva o nájme č. 30201 (15. 3. 2014)
Nájomná zmluva (16. 9. 2014)
Nájomná zmluva č. PNZ - P40747/10.00 (16. 9. 2014)
Správa nezávislého audítora (16. 9. 2014)
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy (16. 9. 2014)
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 511/2010 (16. 9. 2014)
Zmluva o Municipálnom úvere č. 40/012/14 (21. 5. 2014)
Zmluva o Municipálnom úvere č. 40/025/14 (29. 9. 2014)
Dodatok k zmluve o dielo č. 1334 (31. 10. 2014)
Kmeňová zmluva o externom manažmente (31. 10. 2014)
 
 
naspä