Zmluva o dielo (3. 2. 2015)
Zmluva o zadanie zákazky - Úprava a revitalizácia vodných tokov na území obce Bertotovce (10. 3. 2015)
Zmluva o externom projektovom manažmente (19. 5. 2015)
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva (25. 5. 2015)
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva (16. 6. 2015)
Zmluva o službách č. 15/2015 (16. 6. 2015)
Zmluva o dielo č. 08/2015/EU (2. 9. 2015)
Zmluva o poskytnuti nenávratneho fin. príspevku,
číslo príspevku 02702 (28. 9. 2015)
Zmluva o bežnom účte (18. 10. 2015)
Dohodo vyplňovacom práve k blankozmenke (18. 10. 2015)
Zmluva o termínovanom úvere (18. 10. 2015)
Zmluva o dielo (20. 10. 2015)
Zmluva o poskytnutí podpory z envirom. fondu (8. 11. 2014)
Dodatok k zmluve o nájme (8. 11. 2014)
Dodatok k zmluve o nájme (8. 11. 2014)
Zmluva o reklame (1. 12. 2015)
 
 
naspäť