Zmluva o dielo 261115 (11. 1. 2016)
Zmluva o dielo 261115-2 (11. 1. 2016)
Zmluva o dielo 270115-2 (11. 1. 2016)
Kúpna zmluva o prevode (29. 1. 2016)
Zmluva o termínovanom úvere (7. 4. 2016)
Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky (7. 4. 2016)
Dodatok k municipálnemu úveru (7. 4. 2016)
Zmluva o dielo (19. 4. 2016)
Kúpno-predajná zmluva (9. 6. 2016)
 
 
naspä