Zmluva o pristúpení k záväzku č. 2018/01/07 (26. 1. 2018)
Dodatok č. 1 k zmluve o pristúpení k záväzku (26. 1. 2018)
Dohoda o uplatnení vlastnej blankozmenky (26. 1. 2018)
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku (24. 5. 2018)
Dohoda o spolupráci GDPR (11. 6. 2018)
Kúpna zmluva (3. 7. 2018)
Zmluva o službách (3. 7. 2018)
Dodatok k zmluve o dielo (20. 11. 2018)
 
 
naspä